Forside

   Velkommen til Solbjerg Jagtforening

Vi er en jagtforening der har forskellige aktiviteter inden for jagt og har hvert år en masse forskellige aktiviteter.

Vores aktiviteter består af:

Flugtskydning, skydning i Solbjerg sidst i august hvert år.

Riffel skydning, riffel indskydning, riffel skydning til løbende vildt.

Riffel indskydning på Skibby Skydebane.

Ture til Ørre og andre skydecentre i Danmark.

Fiskekonkurence i Astrup Mose.

Vildtpleje og oprydning i Astrup Mose.

Hygge og Trofæaften.

Hundetræning, Lydighed, Apporterings træning for jagthunde.

Mulighed for nye aktiviteter.

Foto album for medlemmer. Se http://billeder.solbjerg-jagtforening.dk

Adresse:

Østergårdsvej 246, Astrup

8355 Solbjerg

Jagt området består af Astrup Mose. Det er tørvegrave fra krigens tid, som nu rummer en god bestand af gedder, aborrer, brasen, skalle, suder og ål.  

Solbjerg Jagtforening bestyrer området, som ligger i fredelige, naturskønne omgivelser. Stedet består faktisk af mange små moser, som ligger lige ved siden af hinanden.

Aktiviteter & Jagttider i mosen 2018

 

Solbjerg Jagtforening

 

Bestyrelse:

Formand: Jakob Frandsen 5180 9332

Kasserer: Claus Kjær

Webmaster: Jakob Frandsen

Bestyrelse:

Lars Ebbesen

Jørgen Greisen

Lars Als

Jesper Wexel

Nicolas Chiotis

Andreas Kronborg

 

Aktiviteter i 2018:

 

Ordinær generalforsamling

i Solbjerg Jagtforening.

Fredag den 9. marts 2018 kl.19.00

i fritidscenteret, Solbjerg hovedgade.

 

 

Dagsorden:

 

1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år, herunder udvalgende.

3.Aflæggelse af regnskab.

4.Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne.

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

På valg er:

Jakob Frandsen, genopstiller.

Lars Ebbesen, genopstiller.

Jørgen Greisen, genopstiller ikke.

Jesper Wexel, ønsker at udtræde.

Andreas Kronborg Christiansen, udtræder pga. flytning.

6.Valg af revisorer.

7.Lodtrækning af tildelte pladser på kommunale arealer.

8.Eventuelt.

 

Som nævnt i punkt 7. i dagsorden, har alle jagtforeninger i (Jægerforbund Århus), fået tildelt et antal pladser på riffeljagt i Lisbjerg skov og Framlev, samt mark og andejagt i Harlev og Malling, kommunalt areal. Vi (bestyrelsen) har valgt at udlodde disse pladser ved lodtrækning på generalforsamlingen blandt de fremmødte på generalforsamlingen, så alle har en mulighed. Nærmere information herom vil ske før lodtrækning.

 

Med Venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

Trækjagter i Astrup mose:

 

Lør. 1. Sept. Andejagt premiere *

Vi mødes på parkeringspladsen kl. 4.30 til parole og postsætning. Prisen er 100,-. Tilmelding til mig på 5180 9332, eller på mail formand@solbjerg-jagtforening.dk senest onsdag d. 30. Husk og skrive om du har hund med.

 

* - Postsætning og gebyr på 100 kr. Ænderne bliver fordeles ved morgenkaffen efter princippet, den der har hjulpet til i mosen eller andre steder får and først.

** - Postsætning og gebyr på 50 kr. i mødes på P-pladsen.

 

Husk at indberette dit udbytte til Nicolas på SMS til 4232 8190.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generel information:

Til foreningens trækjagter i mosen er det kun tilladt at skyde ænder, gæs, duer, bekkasiner (vadefugle), krager og skader.

______________________________________________________________________

Sikkerhed!!!

Der er andre i mosen – så ingen skud under 45 grader! Kun patroner i geværet under selve jagten!

Husk afstandsreglerne:

30 m til ænder og duer, 20 m til gæs.

Skyd ikke hvis du er i tvivl!

 

Knæk og bræk.

Solbjerg Jagtforening

8355 Solbjerg 

  Sidste nyt:

14/3 - 2018

 

Oprydning i mosen 22/4

 

Fiskekonkurrence 13/5

 

21/1 - 2018.

Generalforsamling d. 9/3.

 

 

 

12/11 - 2017

Foredrag om mårhund.

 

 

 

 

 

 

Se Solbjerg Jagtforenings Billed galleri

________________________________

•  Email adresse

Vi ønsker at alle medlemmer i Solbjerg Jagtforening indsender deres email adresse til: formand@solbjerg-jagtforening.dk

Dette er i bestræbelserne for at spare på forsendelses omkostninger og for at højne informations niveuet i foreningen.

____________________________________

Generel information

Fiskekort:

Solbjerg Bageri Midtpunkt

Solbjerg Hovedgade 92B

8355 Solbjerg

Tlf. 86 92 75 80

Priser:

Dagskort:    40 Kr.

Årskort:     180 Kr.

____________________________________

Sponsorer

Grejfreak.dk 

Gunnar Clausensvej 58

8260 Viby J

 

www.grejfreak.dk

 

Jagt og fiskerimagasinet

Sønder Allé 5

8000 Århus C

Tlf. 86 13 56 00

www.jagtogfiskerimagasinetaarhus.dk

 

Super Brugsen Solbjerg

Østergårdsvej 278

8355 Solbjerg

Tlf: 86 92 70 05

Jagtstuen

 

Park Allé 15

8000 Aarhus C

 

www.jagtstuen.net